Wróć do góry

STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O CELU ICH UŻYWANIA I ZMIANIE USTAWIEŃ COOKIE W PRZEGLĄDARCE.
KORZYSTAJĄC ZE STRONY WYRAŻASZ ZGODĘ NA UŻYWANIE COOKIE, ZGODNIE Z AKTUALNYMI USTAWIENIAMI PRZEGLĄDARKI.

Opis rynku

Rynek ochrony środowiska, w szczególności oczyszczania ścieków w Polsce jest rynkiem bardzo dużych potrzeb. 34,3% populacji polskiej nie ma rozwiązanego problemu ze ściekami, co oznacza, że w tych przypadkach ścieki nie są oczyszczane. W obszarach miejskich problem obejmuje 11,6% populacji, na obszarach wiejskich jest to 69,4%, co łącznie daje ponad 13 mln osób. Ta część społeczeństwa w najbliższych latach musi uregulować kwestie gospodarki ściekowej ponieważ nałożone prze Unię Europejską wymogi w tym zakresie oraz wewnątrzkrajowe rozporządzenia zmierzają w kierunku systemowego uregulowania wszystkich nieprawidłowości.

Traktat Akcesyjny podpisany 16 kwietnia 2003r. w Atenach nakreślił indywidualne systemy przejściowe Państw Członkowskich na wdrożenie dyrektywy 91/271/EWG (tzw. dyrektywa ściekowa). Ostateczny termin jej wdrażania mija 31 grudnia 2015r.

Z Aneksu XII do Traktatu Akcesyjnego poświęconego środowisku naturalnemu wynika, że Polska zakończy wdrażanie wymagań tej dyrektywy minimum do 31 grudnia 2015r. dla aglomeracji < 2000RLM. Aglomeracje wyposażone, w dniu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, w systemy kanalizacyjne, powinny posiadać do tego terminu oczyszczalnie zapewniające odpowiednie (zgodne z wymogami norm) oczyszczanie ścieków bytowo gospodarczych. Działania Polski w tym zakresie zawarte są w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) z dnia 16 grudnia 2003r.

Popyt, w stosunku do wyżej wymienionych potrzeb, w sposób dodatkowy stymulowany jest przez programy pomocowe, które dofinansowują inwestycje na budowę małych i lokalnych oczyszczalni ścieków. Obecnie inwestycje współfinansowane są z dopłat ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, niektórych Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska oraz z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

Z uwagi na duże rozproszenie zabudowy wiejskiej nie we wszystkich lokalizacjach uzasadniona ze względów ekonomicznych jest budowa zbiorczych oczyszczalni ścieków (np. gminnych, wiejskich). Znacząca cześć populacji zostanie wyposażona w indywidualne systemy oczyszczania lub w lokalne oczyszczalnie ścieków. Wg różnych źródeł szacuje się, że zapotrzebowanie na przydomowe oczyszczalnie ścieków w Polsce sięga ok. 1,5 mln. indywidualnych instalacji. W kategorii wyrobów budowlanych stanowi to rynek o wartości 9,0-10 mld. złotych, w kategorii robót budowlanych ok 22-24 mld. złotych.

Oczyszczalnie lokalne to potrzeby na poziomie minimum 2000 instalacji co daje wartość ok. 2 mld złotych (co jest pewnym niedoszacowaniem rynku).


Copyright © 2013 SAPLING